Tko smo mi

Naziv: Nautički centar Trogir d.o.o., za nautički turizam
Skraćeni naziv: Nautički centar Trogir d.o.o.
MBS: 060083404
OIB: 07388469760
Sjedište: Zagreb, Maksimirska 282
Tvrtka upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: Zg/Tt-10/2957-2
Poslovni račun otvoren u: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR9624840081101305484
Iznos temeljnog kapitala: 16.160.000,00 kn
Članovi uprave društva: Željko Baotić, BAOTIĆ NEKRETNINE d.o.o.